2XXL ทู เอกซ์ เอกซ์ แอล เอ็กซ์แทรคพลัส รับส่วนลด 60-80% ฟรีของแถมทุกรายการ

390.00 ฿ 230.00 ฿

ลดพิเศษ
1-5 ชิ้น6-11 ชิ้น12 ชิ้น+
230 ฿210 ฿190 ฿
สั่งจำนวน 3 ชิ้นขึ้นไป

 

2XXL 8

 

2XXL ทู เอกซ์ เอกซ์ แอล เอ็กซ์แทรคพลัส : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แอปเปิ้ล เอ็กซ์แทรคพลัส 2XXL เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ช่วยในเรื่องลดน้ำหนัก ควบคุมพฤติกรรมการกินอาหารให้กินได้น้อยลง ผสมผสานคุณค่าของสารอาหารจากธรรมชาติที่รวมไว้ในผลิตภัณฑ์นี้แอปเปิ้ล

 

2XXL 2

 

2XXL ทู เอกซ์ เอกซ์ แอล เอ็กซ์แทรคพลัส
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แอปเปิ้ล เอ็กซ์แทรคพลัส 2XXL เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ช่วยในเรื่องลดน้ำหนัก ควบคุมพฤติกรรมการกินอาหารให้กินได้น้อยลง ผสมผสานคุณค่าของสารอาหารจากธรรมชาติที่รวมไว้ในผลิตภัณฑ์นี้แอปเปิ้ล จะช่วยให้การลดและควบคุมน้ำหนักเป็นเรื่องง่ายขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก ผู้ที่ชอบทานอาหารประเภทแป้ง โดยไม่ต้องอดอาหาร เพราะร่างกายยังคงต้องการสารอาหารที่ครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ โดยให้ร่างกายเบิร์นมากเกินไป

 

คำเตือน

1. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มิใช่ยา ไม่มีฤทธิ์ในการรักษาโรคใดๆให้หายขาด ผลลัพธ์ที่ได้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละบุคคล
2. ควรกินอาหารให้หลากหลายครบ 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
3. ควรเก็บไว้ในที่ร่ม อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่วางในที่อับชื้น เก็บให้พ้นแสงแดดและความร้อน
4. กรุณาอ่านคำเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ นั้นๆก่อนใช้

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ของร้าน

1. ร้านเรารักษาข้อมูลของลูกค้า โดยจะควบคุมและรักษาข้อมูลให้เป็นความลับปลอดภัย และป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้ ผิดวัตถุประสงค์และมิให้ผู้ไม่มีสิทธิได้รับข้อมูล เว้นแต่ทางร้านจะได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเกี่ยวกับการจะต้องเปิดเผย ข้อมูลนั้นแล้ว หรือได้รับความยินยอมจากลูกค้า หรือจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย แล้วแต่กรณีในการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า ทางร้านจะจัดทำระบบป้องกันมิให้ข้อมูลถูกแก้ไข ทำให้เสียหาย หรือถูกทำลายโดยไม่ชอบ หรือโดยไม่ได้รับอนุญาติ
2. ทางร้าน ตกลงว่าจะใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการจัดส่งสินค้า เท่านั้น
3. ในการเก็บรักษาและใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการตามวัตถุประสงค์ ข้อ 3. ทาง ร้าน จะให้ข้อมูลเฉพาะพนักงานของร้านที่เกี่ยวข้องและได้รับอนุญาตแล้ว เท่านั้น และหากทางร้านจำเป็นต้องจ้างบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทางร้านจะควบคุมให้บุคคลอื่นเก็บรักษา และใช้เฉพาะข้อมูลที่ได้รับอนุญาตจากทางร้าน และบังคับให้ปฏิบัติตาม ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อบังคับที่ทางร้านกำหนดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่าง เคร่งครัด

 

อ่านเพิ่มเติม: