บริจาค ร่วมแบ่งปัน เพื่อสังคมที่ดีขึ้น BY SAHAHERBALGROUP

สินค้า แบ่งปัน บริจาค โอกาส เพื่อสังคมที่ดีขึ้น

รวมยอดทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน 400,740 บาท

เราจะนำรายได้ส่วนหนึ่ง นำมาช่วยเหลือผู้ประสพภัย และมูลนิธิ ต่างๆ ทั่วประเทศ

ในทุกๆเดือน โดยไม่หวังผลใดๆ ในสังคม

เพื่อนๆ สามารถแสดงความเห็นว่าให้ทางเรา ร่วมแบ่งปัน บริจาคให้กับสังคมที่ไหนบ้าง ในแต่ละเดือน
เพื่อให้เกิดการ แบ่งปัน และการ ให้ คนที่เราไม่รู้จัก เด็กๆที่ต้องการความช่วยเหลือ ในสังคมที่ยังต้องการโอกาส
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จุดเล็ก ของเรา จุดนี้ จะขยายวงกว้าง และสร้างสังคมที่ดีได้ ไม่มากก็น้อยให้ยั่งยืนต่อไปคะ

 

รายละเอียด :

การมีส่วนร่วมในสังคมที่ดี และเป็นส่วนเล็กๆของโลกใบนี้ที่มีส่วนร่วมในการ ช่วยเหลือ สังคมต่างๆ

 

รายงานยอดบริจาค

1) ธันวาคม 2554 = 11,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสพภัยภิบัติ

2) มกราคม 2555 = 12,600 บาท ผ่านมูลนิธิกระจกเงาเพื่อเด็กและผู้ด้อยโอกาส

3) ภุมภาพันธ์ 2555 = 12,300 บาท กองทุนอาทร ของ วัดพระบาทน้ำพุ ช่วยผู้ป่วยโรค hiv

4) มีนาคม 2555 =12,900 มูลนิธิ ธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดเพื่อคนพิการซ้ำซ้อนในประเทศไทย

5) เมษายน 2555 = ยอด 13,500 บาท แบ่งเป็น

5.1) มูลนิธิกองทุนเพื่อการศึกษา 6500 บาท

5.2) มูลนิธิเพื่อการสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก 7000 บาท

6) พฤษภาคม 2555 = 12,340 บริจาคเครื่องช่วยหายใจ ผ่านกองทุนเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3

7) กรกฎาคม 2555 = 12,500 บริจาคผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

8) กรกฎาคม 2555 = 13,000 บริจาคผ่าน บ้านอุ่นรัก ช่วยเหลือเด็กที่ สังขละบุรี

9) สิงหายน 2555 = 12,500 บาท บริจาคผ่านโครงการ unicef ยูนิเซฟ ช่วยเหลือเด็กในไทย

10) กันยายน 2555 = 13,000 บาท บริจาคเพื่อช่วยเหลือพระอาพาธจุฬา ผ่านสภากาชาติไทย

11) ตุลาคม 2555 = 12,500 บาท บริจาคมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

12) พฤศจิกายน 2555 = 13,000 บาท บริจาดช่วยเหลือเด็กยากจน โรงเรียนบ้านหนองหว้า จังหวัด สุรินทร์

ตั้งอยู่เลขที่ 151 หมู่ที่ 9 บ้านพรมคาต ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

13) ธันวาคม 2555 = 12000 บริจาคมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ผ่านไทยพาณิชย์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์

14) มกราคม 2556 = 12,000 บาท บริจาคผ่านมูลนิธิสถานสงเคราะเด็กอ่อน ปากเกร็ด วันที่ 17/02/56 ผ่าน ธนาคาร กรุงไทย

15) กุมภาพันธ์ 2556 = 12,500 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ ผ่านมูลนิธิหัวใจ แห่งประเทศไทย วันที่ 14/05/56 ผ่านไทยพาณิชย์ http://www.thaiheartfound.org

16) มีนาคม 2556 = 12,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ ผ่านมูลนิธิศุภนิมิตร แห่งประเทศไทย วันที่ 14/05/56 ผ่านไทยพาณิชย์

17) เมษายน 2556 = 14,000 บาท กองทุนต่อต้านการค้ามนุษย์ วันที่ 10/06/56 ผ่านไทยพาณิชย์

18) พฤษภาคม 2556 = 13,000 บาท KIDNEY FOUNDTION โครงการ เพื่อน้องท้องอิ่ม วันที่ 10/06/56 ผ่านไทยพาณิชย์ http://www.worldvision.or.th/index.html

19) มิถุนายน 2556 = 12,500 บาท บริจาค มูลนิธิดารุลอินฟาก เพื่อเด็กกำพร้า ในจังหวัดสงขลา วันที่ 16/08/56 ผ่านinternet banking ไปธนาคาร กรุงเทพบัญชี 4710545049 สาขา จะนะ เวลา 21.35 https://www.facebook.com/darulinfaq.chana

20) กรกฎาคม 2556 = 12,500 บาท บริจาค ศูนย์รักษาพยาบาลรวม เฉลิมพระเกียรติ 150 ปี สมเด็จพระพันวัสสา วันที่27/08/56 ธนาคารไทยพาณิชย์ ผ่าน ATM เวลา 20.10 http://www.redcross.or.th/

21.1) สิงหาคม 2556 = 5000 บาท บริจาค มูลนิธิผู้ป่วยทางจิต โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา โครงการ “รักที่มอบ ชอบที่ให้” วันที่23/9/56 ผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ easynet เวลา 8.15

21.2) สิงหาคม 2556 = 4200 บาท บริจาค คณะแพทย์ศาสตร์ ม.มหิดล เพื่อผู้ป่วย ร.พ. ศิริราช ศิริราชมูลนิธิ ” วันที่20/9/56 ผ่าน ธนาคารกสิกรไทย

22) กันยายน 2556 = 14000 บาท บริจาค มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยาก สภากาชาดไทย (บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วม) ผ่านรายการสถานีประชาชน ” วันที่ 10/10/56 ผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 020-2-53333-8 ผ่าน internet เวลา 11.08 น

23) ตุลาคม 2556 = 14000 บาท บริจาค เพื่อ ช่วยเหลือ ประเทศฟิลิปปินส์ ช ผ่านรายการสถานีประชาชน ” วันที่ 22/11/56 ผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 0081097666 ผ่าน สาขา โรงพยาบาล รามา

24) พฤศจิกายน 2556 = 4,200 บาท บริจาค เพื่อ ” มูลนิธิสงเคราหะ์เด็กยากจน ซี ซี เอฟ.ฯ ” ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 28/11/56

25) พฤศจิกายน 2556 = 13,000 บาท บริจาค เพื่อ ” มูลนิธิศูนย์พิทักษ์เด็ก” เพื่อป้องกันเด็กที่ถูกทารุณกรรมวันที่ 29/12/56 เลขที่บัญชี 017-235098-3 ผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

26) ธันวาคม 2556 = 12,000 บาท บริจาค เพื่อ ” มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย” เพื่อเด็กขาดแคลน วันที่ 29/12/56 เลขที่บัญชี 146-246017-7 ผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

27) มกราคม 2557 = 12,500บริจาคเพื่อ “มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์” วันที่ 14/2/57

28) ภุมภาพันธ์ 2557 = 12,600 บริจาคเพื่อ “มูลนิธิเด็กโสสะประเทศไทย” วันที่ 5/4/57 เข้า ธนาคารกรุงเทพ บช 9250072221 สาย สาขา เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

29) มีนาคม 2557 = 25,000 บริจาคเพื่อ “วัดชัยพรเจริญ” อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ สร้างสารธณูปโภค วัดชนบท สร้างในช่วงสงกรานต์ วันที่ 10/4/57

30) เมษายน 2557 = 12,600 บริจาคเพื่อ “มูลนิธิเด็กโสสะประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์” วันที่ 26/4/57
31) มิถุนายน 2557 = 10,500 บริจาคเพื่อ “โครงการเพื่อผู้ป่วยอัมพาต (เป็นเตียงนอนช่วยเหลือ)” วันที่ 1/5/57
32) มิถุนายน 2557 = 10,000 บริจาคเพื่อ “โครงการฟื้นฟูโรงเรียนจากแผ่นดินไหว (จ.เชียงราย)” วันที่ 1/5/57

 

รวมยอดทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน 400,740 บาท

โดยทางเราตั้งเป้าว่า ในทุกๆ 1 ปี จะมียอดบริจาคเพื่อช่วยให้สังคมไทยทั่วประเทศ

และทั่วโลกดีขึ้น รวมกันมากกว่า 100,000 กว่าบาท และจะ มากยิ่งๆขึ้น ผ่านมูลนิธิต่างๆทั่วประเทศ

***** ในการบริจาดทุกครั้งจะไม่มีการหวังผล หรือแสวงหากำไรใด *****

(สำหรับท่านใดต้องการเสนอให้เราบริจาคและช่วยเหลือที่ใดก็เชิญเสนอได้ทางเวบบอร์ดเลยนะจ๊ะ)

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้โอกาส sahaherbal นี้ สำหรับลูกค้าเก่า ขอขอบคุณ…ที่ยังไม่ลืืมกัน

และ สำหรับลูกค้าใหม่ ขอขอบคุณ…ที่เปิดโอกาสให้กัน

เราจะไม่ลืมโอกาสยิ่งใหญ่นี้…..

ส่งต่อให้ผู้อื่นที่ด้อยโอกาส ให้สังคมไทยและโลกใบนี้น่าอยู่ขึ้น

ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรง เจริญก้าวหน้าทางการงาน ร่ำรวยมากๆ

ได้รับความรักจากคนรอบข้างอย่างล้นเหลือ

และที่สำคัญมีความสุขมากๆในการใช้ชีวิต นะครับ

02-424-7800 อัตโนมัติ 6 คู่สาย